Metsästäjäliitto hakee joustoa petopolitiikkaan

EU-parlamentti äänesti 15.11. aiempaa joustavamman luontodirektiivin puolesta. Metsästäjäliitto on ollut aktiivisesti mukana edistämässä asiaa toivoen sen tuovan joustoa myös petopolitiikkaan.

Metsästäjäliitto käynnisti keväällä 2017 toimenpiteet aktiivisen susikannan hallinnan mallin luomiseksi. Tavoitteeksi liitto asetti suden siirtämisen luontodirektiivin liitteestä IV liitteeseen V. Tällä haetaan joustoa lupapolitiikkaan ja paikallisten olojen huomiointiin. Toimenpiteisiin kuuluvat yhteistyön kehittäminen Luonnonvarakeskuksen ja Suomen riistakeskuksen kanssa osapuolia tyydyttävän suden kannanarvion saavuttamiseksi, rakentavan ja vastuullisen kannanhoitosuunnitelman mukaisten toimien kehittäminen valtakunnallisen susifoorumin kautta sekä kansainvälinen vaikuttaminen. Tavoitteena on, että yhteiselo suden kanssa on nykyistä helpompaa, haitat ovat hallinnassa ja että Suomessa on elinvoimainen susikanta, jota voidaan hallita aktiivisilla kannanhoitosuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä.

EU-parlamentti vaatii toimia peto-ongelmien ehkäisemiseksi

Liitto on tehnyt aktiivista työtä EU-tasolla eurooppalaisten metsästäjäjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Nyt yksi tärkeä välitavoite on saavutettu. EU-parlamentti äänesti 15.11. sen puolesta, että luontodirektiiviä muutettaisiin joustavammaksi. Tahtotila on, että lajien suojelun statusta voitaisiin muuttaa heti, kun toivottu suojelun taso on saavutettu. Tällä hetkellä muutosten tekeminen on vaikeaa, vaikka kanta kasvaisi kuinka suureksi ja aiheuttaisi mittavia ongelmia.
Parlamentti vaatii komissiolta toimia maaseudun ihmisten ja suurpetojen rinnakkaiseloon liittyvien ongelmien vähentämiseksi. Se muistuttaa, että etenkin sudet voivat alueellisesti vaarantaa ekosysteemien kestävän kehityksen sekä maaseudun elinkeinot.

"Nämä ovat erinomaisia signaaleja siitä, että parlamentti viimein kuuntelee paikallisten näkemyksiä", Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Heli Siitari toteaa. ”Nykyinen direktiivin tulkinta ei anna mahdollisuutta huomioida paikallisia oloja riittävän hyvin.”

Luotettava kannanarvio ja kansallinen yhteistyö ovat kaiken perusta

Liitto on kehittänyt suden kannanarvioyhteistyötä viime kuukausien aikana. ”Luotettava kanta-arvio on kaiken perusta, ja sen tuottamiseksi olemme aloittaneet tiiviin yhteistyön Suomen riistakeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen kanssa”, Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg sanoo. Metsästäjien susihavainnot ovat erittäin tärkeitä, sillä ajantasaiset havainnot ovat perusta myös haittaa aiheuttavien yksilöiden poistoon liittyvässä lupaprosessissa. Ja luotettava kanta-arvio on lupapolitiikan peruskivi. "Mahdollinen liitetarkistus saattaisi parhaimmillaan mahdollistaa esimerkiksi suden siirtämistä liitteestä IV liitteeseen V koko Suomessa. Vielä on kuitenkin monta porrasta kuljettavana", Metsästäjäliiton puheenjohtaja Tuomas Hallenberg sanoo. Toteutuessaan tämä voisi tuoda aikaisempaa enemmän vapausasteita poikkeuslupia myöntäville viranomaisille sekä lupien hakijoille. Mahdollinen liitemuutos tulevaisuudessa ei kuitenkaan poista Suomelta velvoitetta suden suotuisan suojelutason turvaamisesta myöskään jatkossa.

Yhtenä aktiivisista susipolitiikan toimenpiteistään Metsästäjäliitto kutsui äskettäin koolle valtakunnallisen susifoorumin, jossa muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa toimitaan yhteisvoimin kohti parempaa suden kannanhoitoa. Tavoitteena on saada haitat haltuun kannanhoitosuunnitelman toimenpiteiden avulla, suden suojelun siitä kärsimättä. Metsästäjäliiton tavoitteena on, että susikannan hoidossa huomioitaisiin kannanhoitosuunnitelman mukaisesti myös sosiaalinen kestävyys ja paikalliset ihmiset.

Esitys vaatii komissiolta toimenpiteitä

Päätöslauselma velvoittaa komission tutkimaan joustojen toteuttamista. Lopullinen esitys sai parlamentissa huomattavan äänienemmistön, mikä on vahva viesti komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.  Komission vastauksen aikataulusta ei ole vielä tietoa.