Valtakunnallinen susifoorumi kerää kokoon keskeiset toimijat 9.11.

Metsästäjäliitto on kutsunut ensimmäisen valtakunnallisen susifoorumin koolle Riihimäen Erätalolle torstaina 9.11. Haluamme koota keskeiset toimijat sama pöydän ääreen keskustelemaan sudesta ja sen kannanhoitosuunnitelmasta. Tavoitteena on hahmottaa susikysymyksen ongelmakohdat ja etsiä niihin mahdollisuuksien mukaan yhteisiä ratkaisuja.

Viranomais-ja tutkijapuolta tilaisuudessa edustavat maa- ja metsätalousministeriö, Suomen riistakeskus, Luonnonvarakeskus sekä poliisi. Järjestöistä tilaisuuteen on kutsuttu Suomen Luonnonsuojeluliitto, Luonto-Liitto, WWF Suomi ja MTK. Paikalla on myös median edustajia keskustelemasta median roolista susiviestinnässä. Foorumin jälkeen on medialle avoin tiedotustilaisuus, jossa kerrotaan tarkemmin päivän annista ja jatkosuunnitelmista.