Susien DNA-näytekeräys laajenee – Metsästäjäliitto tukee keräystä

Luonnonvarakeskuksen tuoreimmassa tiedotteessa kerrotaan Luken ja Suomen riistakeskuksen organisoivan tänä talvena susien ulosteiden keräämistä Pohjanmaalla ja Lounais-Suomessa. Ulosteista voidaan DNA-tiedon avulla määrittää susiyksilöt. Metsästäjäliitto tukee keräystä ja kannustaa metsästäjiä keräykseen.

DNA-analyysi on tärkeä lisä pitkälti havaintoihin ja pantaseurantaan perustuvaan susikannan arviointiin. Mikäli näytteitä on riittävästi, DNA-tiedolla saadaan tarkentuva kuva alueen susireviireistä sekä laumojen määrästä ja niissä olevien yksilöiden vähimmäismäärästä.

Pohjanmaalla uusia alueita DNA-keruussa

Riistakeskus luo ja kouluttaa keräysverkoston vapaaehtoisista metsästäjistä ja luonnossa liikkujista. Kullakin alueella on keräysvastaava, joka toimittaa ulostenäytteet tutkittavaksi. Susien ulosteita tunnistavat muut luonnossa liikkujat voivat myös toimittaa näytteitä alueiden keräysvastaavien kautta.

Etelä-Pohjanmaa on keräysalueena uusi, ja siellä rakennetaan parhaillaan vapaaehtoisverkostoa. Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla keräyksiä tehdään mm. Karvia-Jalasjärvi-, Karijoki-Teuva-, Närvijoki-Pörtom- sekä Kärsämäki-Haapajärvi-alueilla. Jos haluatte mukaan, ottakaa yhteyttä Riistakeskuksen aluetoimistoon.
Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Uusimaa ja Renko Etelä-Hämeessä) keräys tapahtuu pääasiassa jo aikaisemmin luotujen verkostojen kautta.

Keräysaika marraskuusta helmikuun puoliväliin

Keräys alkaa 1. 11. ja päättyy 15.2. 2018. Ajankohdan valintaan ovat vaikuttaneet sekä susilaumojen liikkumiseen liittyvät tekijät, keräystekniset asiat että kannanhoidolliset tarpeet.

DNA analysoidaan niistä susien ulostenäytteistä, joita kerätään sovituilta alueilla. Lisäksi DNA määritetään metsästetyistä ja muutoin kuolleista susista sekä pannoitetuista yksilöistä. DNA-analyysit tehdään Turun yliopiston Evoluutiobiologian sovelluskeskuksessa. Keräyksiä kohdennetaan vuosittain erityisesti alueille, joilla tiedontarve on suurin.

DNA-keräys jatkuu Itä-Suomessa

Luke kerää vuosina 2017–2019 susien DNA-näytteitä joulu–maaliskuussa Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa ennalta valituilla reviireillä. Ajantasainen suurpetohavaintojen ilmoittaminen TASSU-järjestelmään ja Luken henkilökunnalle edistää näytteiden keruuta ja tarkentaa kanta-arviota.

Yksilöintitiedot julkaistaan avoimessa palvelussa

Luonnonvarakeskus julkaisee avoimessa karttapohjaisessa riistahavainnot.fi -verkkopalvelussa DNA-analyyseista saatuja yksilöintitietoja.

Lisätietoa:

Tutkija Samuli Heikkinen, Luke, samuli.heikkinen@luke.fi, p. 029 532 7873
Erikoistutkija Katja Holmala, Luke, katja.holmala@luke.fi, p. 040 187 8239
Vs. riistapäällikkö Olli Kursula, Suomen riistakeskus, olli.kursula@riista.fi, p. 029 431 2242
Heli Siitari, Metsästäjäliitto, heli.siitari@metsastajaliitto.fi, p. 010 841 0052