53 suden kiintiö on täysin alimitoitettu

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti asetuksella, että suden vuotuinen kaatokiintiö metsästysvuosille 2016–2018 on poronhoitoalueen ulkopuolella 53 sutta. Lausunnolla olleen asetusluonnoksen määrää nostettiin 13 sudella tarkentuneen kanta-arvion vuoksi. Asetus tulee voimaan 28.12. Metsästys voi alkaa joustavasti heti luvan myöntämisen jälkeen.

Metsästäjäliitto esitti lausunnossaan 75 suden kiintiötä, joten tämä luku on täysin alimitoitettu. Joulukuun arviossa Luke ilmoitti laumamääräksi 32–38. Tämäkin on hyvin varovainen arvio, sillä esimerkiksi Pohjois-Karjalassa Metsästäjäliitto ja riistakeskuksen aluetoimisto päätyivät laskennoissaan 19 laumaan, mutta Luken arvioon niistä päätyi vain 14. Lisääntyneet pihakäynnit ja vahingot kertovat, että kanta jatkaa kasvuaan viime vuoden kannanhoidollisesta metsästyksestä huolimatta.

Tällä kiintiöllä kasvu vain kiihtyy. Koirien käyttö on tihentymäalueilla jo nyt lähes mahdotonta. Yhteiskunnallisesti tärkeät toimet, kuten hirvikannan säätely ja suurriistavirka-apu vaativat toimivia koiria, joita voi kouluttaa ilman jatkuvaa hengenvaaraa. Tällä menolla tilanteesta tulee täysin kestämätön. Tarpeen mukaan tulisi olla mahdollista poistaa kokonainen ongelmalauma tai yksittäinen ongelmasusi.

Tähän kiintiöön lasketaan poronhoitoalueen ulkopuolella myös esimerkiksi vahinkoperusteisilla luvilla saatu saalis, poliisin määräyksellä lopetetut sudet sekä liikenteessä tai laittomaan metsästykseen kuolleet sudet. Lupaharkinnassa kiintiön käyttöön vaikuttaa myös se, minkälaisista yksilöistä sen hetkinen saalis koostuu. Erityisesti Riistakeskus seuraa alfanaaraiden päätymistä saaliiksi.