Asedirektiiviin esitetty uusia jyrkempiä ehdotuksia

Asedirektiivin uudistusprosessi etenee niin poukkoilevasti, ettei kukaan vielä tiedä, mitä lopputulos tulee pitämään sisällään. Komission esittämän jyrkän kiristysehdotuksen jälkeen parlamentin IMCO-työryhmä esitti saamansa asiallisen tiedon ansiosta kompromissiesityksen, joka olisi tuonut suomalaiselle aseharrastajalle melko vähän muutoksia. Valitettavasti Belgian tapahtumien jälkeen poliittinen ilmapiiri on jälleen muuttunut, ja nyt ehdotetaan taas todella tiukkoja kiristyksiä, tällä kertaa EU-maiden hallituksia edustavan neuvoston taholta.

Uutena ehdotuksena halutaan kieltää kaikki itselataavat kiväärit ja pistoolit, joihin on mahdollista kiinnittää yli kuuden patruunan lipas, mikä tarkoittaa käytännössä kaikkia lippaallisia itselataavia aseita.

Neuvosto esittää myös, että KAIKKI aseiden hallussapitoluvat olisivat määräaikaisia ja voimassa viisi vuotta. Tämä tukkisi Suomen lupahallinnon kokonaan ja toisi aseenomistajille ja valtiolle täysin turhia lisäkustannuksia. Pakollisia lääkärintarkastuksia neuvosto ei sentään esitä, eikä se halua nostaa aseenomistuksen ikärajaa 18 vuoteen, mitkä olivat komission esityksessä mukana.

Etäkauppaan neuvosto esittää, että ostajan henkilöllisyys ja oikeus aseen ostoon tulisi varmentaa aseen luovutuksen yhteydessä joko a) aseliikkeessä tai b) viranomaistahon luona, mikä romuttaisi etäkaupan idean ja laittaisi syrjäseutujen ihmiset täysin eriarvoiseen asemaan. Suomen nykyinen malli, jossa poliisi tarkastaa ostajan henkilöllisyyden ja sopivuuden aseen omistamiseen etukäteen, on huomattavasti helpompi, toimivampi ja edullisempi. Neuvoston esitys ainoastaan tuhlaa kaikkien osapuolien aikaa ja rahaa, mutta ei lisää turvallisuutta.

Neuvosto esittää myös, että kaikki aseiden oleelliset osat tulisi merkitä sarjanumerolla, jotta ne voidaan jäljittää. Tämä on jotenkin toteutettavissa uusiin aseisiin valmistusvaiheessa, mutta sekin tulee lisäämään kustannuksia. Takautuvasti merkintöjen toteuttaminen kaikkiin aseisiin olisi käytännössä mahdoton urakka.

Aseiden säilytykseen neuvosto esittää, että jäsenvaltiot voivat laatia omat säilytysmääräyksensä. Se kuitenkin lisää, että vähimmäisvaatimuksena aseet ja ammukset tulisi säilyttää erillään toisistaan omissa turvakaapeissaan. Tämä tarkoittaisi, että aseiden omistajien tulisi hankkia vähintään kaksi turvakaappia, mikä on kohtuutonta. Lisäksi aseiden kanssa matkustamista ehdotuksissa ei ole osattu huomioida lainkaan.

Ase-elinkeinonharjoittajiksi esitetään henkilöitä, jotka valmistavat, korjaavat tai modifioivat aseita sekä sellaiset, jotka lataavat patruunoita. Tämä on yleistävä ja epämääräinen listaus, joka edellyttäisi esimerkiksi tukin vaihtamiseen tai patruunoiden jälleenlataamiseen ase-elinkeinolupaa.

Nämä ovat täysin kohtuuttomia ja asiantuntemattomia vaatimuksia, joihin on saatava muutos. Esitetyillä kiristyksillä ei ole vaikutusta aserikollisuuteen tai laittomaan asekauppaan. Niillä saadaan ainoastaan aikaiseksi se, mitä terroristit haluavatkin: horjutetaan ja kavennetaan länsimaisen yhteiskunnan toimintaa.

Metsästäjäliitto jatkaa yhdessä pohjoismaisten metsästäjäjärjestöjen kanssa lobbausta terveen asepolitiikan puolesta. Tuliasedirektiivistä äänestetään parlamentissa enemmistöäänin kesäkuussa, eli kaikki on loppusuoralla MEPpien käsissä. Mikäli lähetätte heille suoraan palautetta, olkaa rakentavia ja selkeitä, sillä asiaton käytös ainoastaan pahentaa asiaa.