Tue metsästysammuntaa ja ampumaratoja

 

Voit tukea metsästäjien ampumataidon ylläpitoon ja kohentamiseen tähtäävää toimintaa tätä kautta. Varoja voidaan myös käyttää metsästysammunnan harrastajien ja tuomareiden koulutukseen ja -aineistojen kehittämiseen. Erityisesti pyritään luomaan nuoria huomioivaa ja houkuttelevaa koulutustarjontaa.

Varsinkin harjoittelu liikkuvaan hirveen on paikoin vähentynyt huomattavasti liikkuvan osion poistuttua lakisääteisestä ampumakokeesta. Uusilla hirvenmetsästäjillä ei välttämättä ole mitään käsitystä liikkuvaan maaliin ampumisesta.

On myös tärkeää pystyä turvaamaan kattavan ja tarkoituksenmukaisen ampumarataverkoston säilymisen Suomessa, jotta metsästysammunnan harjoittamiseen on turvalliset ja kontrolloidut suorituspaikat.
 
Tarvitaan myös toimenpiteitä, joilla varmistetaan yleinen hyväksyntä ja järkevät toimintamallit metsästyksessä ja metsästysammunnassa käytettävien aseiden hankkimiseen, vaihtamiseen, säilyttämiseen ja kuljettamiseen. Metsästyksen ja -ammunnan harrastajat noudattavat tarkoin lakeja ja asetuksia omassa toiminnassaan.
 
Ammuntaharrastukseen ja -radoille voit lahjoittaa myös suoraan merkitsemällä viitteeksi 4048.

Rahankeräystilit ovat:
Danske Bank FI80 8029 9710 0126 68
Osuuspankki FI91 5396 0220 1929 50
Nordea FI34 1829 3000 0091 01