Metsästäjäliitto osallistui EU:n suurpetofoorumin seminaariin Rovaniemellä

Euroopan komissio, Euroopan maanomistajien järjestö ja Paliskuntain yhdistys järjestivät EU:n suurpetofoorumin seminaarin Rovaniemellä 8.10. Päivän aikana paneuduttiin erityisesti sosioekonomisiin kysymyksiin ja suurpetovahinkoihin poronhoitoalueilla.

EU:n suurpetofoorumi on useiden järjestöjen yhteensulauma. Sen tehtävä on etsiä ratkaisuja ihmisten ja suurpetojen välisten ristiriitojen minimoimiseksi. Foorumin kautta sidosryhmillä on suora yhteys komissioon sekä muihin suurpetoihin liittyviin tahoihin EU-tasolla.

– Jatkuvien suurpetovahinkojen aiheuttama ekonomisen ja sosiaalisen elinvoimaisuuden väheneminen Suomen ja Ruotsin poronhoidossa ei ole kestävää pitkällä aikavälillä. Poroelinkeino on keskeinen osa pohjoista kulttuuria ja se on elinkeino, joka soveltuu harvaan asutuille syrjäseuduille. Näillä alueilla ei ole monia vaihtoehtoja tulonhankkimiseksi. Olemme todenneet, että EU:n suurpetofoorumi on hyödyllinen ja toimiva foorumi faktapohjaisille keskusteluille, totesi seminaarin aikana Anne Ollila, Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Vaikka seminaari keskittyi etupäässä porotalouden näkökulmaan, Metsästäjäliitto otti niin seminaarin aikana kuin vapaamuotoisessa keskustelussa kantaa myös lisääntyviin metsästyskoiravahinkoihin ja painotti metsästäjien ja paikallisten asukkaiden näkökulman huomioimista päätöksenteossa.