Ase- ja ampumaratalait tulevat voimaan 1.12.2015

Lakimuutokset koskevat aselakiin liittyen säilyttämistä, kuljettamista, kaliiperiltaan yli 6.35mm ilmakivääreitä ja lääkärin ilmoitusvelvollisuutta. Ampumaratalaki on kokonaisuudessaan uusi ja sisältää säännöksiä radan perustamiseen ja toimintaan.

Merkittävimmät muutokset aselain osalta aseen omistajan arkitoimintaan ovat:

  • Yli viiden aseen omistajien tulee säilyttää aseita turvakaapissa tai poliisin hyväksymässä tilassa. Säilytystilojen hankintaan on viiden vuoden siirtymäaika.
  • Vähemmän kuin viisi asetta on säilytettävä nekin silti lukitussa tilassa tai vähintään jokaisen aseen jokin osa lukittuna ja loput osat piilotettuna.
  • Asetta ei saa jättää matkalla autoon näkyville kun auto jää vartiotta, vaan ase suojuksineen on oltava lukitussa umpitilassa tai peitettävä niin, ettei päältä arvaa aseen olevan peitteen alla. Lukittu auto on lukittu tila, eikä autoon siis tarvitse asentaa mitään erillistä lukittua laatikkoa.

Merkittävimmät muutokset käytännön ampumaratatoimintaan ovat:

  • Perustamisluvan antaa poliisi. Alle 10 000 laukauksen radalle riittää ilmoitus. (Tämä ei poista muita vaatimuksia ympäristölaista tai ampumaratalaista).
  • Radalla on oltava laissa määritellyt järjestyssäännöt ja nimetty ratavastaava.
  • Radoilla ei ole ollut aiemmin tarkkaa säätelyä eikä toisaalta ongelmiakaan. Säätely tuo radoille uusia toimenpiteitä, mutta samalla myös olemassaololle turvaa.

Lisää tietoa:
http://www.intermin.fi/fi/lainvalmistelu/ampuma-aseet
Sivulla oikealla laidalla otsikolla - hallituksen esitys HE 20/2014 – sisältää pykälien perustelut ja asiakirjan lopussa kaikki esitetyt lakipykälät.