Metsästysjousityypit

Suomalaisessa metsästyksessä sallittuja jousia ovat ne, joita pidetään käsivoimin vireessä. Metsästyslaki määrää jousen virittämiseen vaadittavaksi voimaksi vähintään 180 newtonia, joka vastaa puntarissa noin 40,5 paunaa tai 18,4 kiloa. Aloittelijan ei kannata valita liian jäykkää jousta.

Suomalaiset metsästysjouset voidaan luokitella kolmeen pääryhmään: taljajousi, pitkäjousi ja vastakaarijousi. Taljajousessa on väkipyörät kaarien päissä tuomassa lisää heittonopeutta sekä kevennyksen vedon loppupäähän tähtäämistä helpottamaan. Pitkäjousen kaaret ovat suorat ja malli on useimmille tuttu keskiaikaa käsittelevistä elokuvista. Se on näistä jousityypeistä haastavin aloittelijalle. Vastakaarijousen kaaret kääntyvät kärjistään ulospäin, jolloin virittäminen on vastaavaa pitkäjousta hieman tasaisempi ja heittonopeus kevyellä nuolella nopeampi.


© Bowtech

Tyypillisesti taljajousessa käytetään tähtäimiä ja laukaisulaitetta, jolloin laukaisu muistuttaa paljon kiväärillä ampumista. Pitkäjousi ja vastakaarijousi ovat vaistojousia, ja ammunta tapahtuu yleisimmin ilman tähtäimiä.

Suomalaisessa metsästyksessä on kielletty varsijousi eli jalkajousi. Varsijousessa on kiväärinomainen tukki ja se pysyy vireessä ilman lihasvoimaa.