Ahmojen poikkeuslupakiintiö

Ahmojen poikkeuslupakiintiö

Tiivistelmä Metsästäjäliiton lausunnosta luonnoksesta ahmakiintiöasetukseksi metsästysvuodelle 2018-2019

Maa- ja metsätalousministeriö esittää ahmoille kahdeksan yksilön poikkeuslupakiintiötä pohjoiselle ja itäiselle poronhoitoalueelle. Kiintiön suuruus on sama kuin edellisenä metsästysvuonna. Metsästäjäliitto näkee kiintiön asettamisen perusteltuna ja kannattaa ahman poikkeusluvalla tapahtuvaa pyyntiä, kun muita tyydyttäviä ratkaisuja ei ole. Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan ahmakiintiötä tulisi kuitenkin nostaa kymmeneen yksilöön. Tämä on liiton mielestä tarpeen ahman aiheuttamien merkittävien vahinkojen kasvun pysäyttämiseksi poronhoitoalueella. Ahmakannan aiheuttama vahinko porotaloudelle on vuodelta 2017 noin 7 miljoonaa euroa ja vahinkojen suuruus on viime vuosina kasvanut jatkuvasti.