Metsästyskivääreiden kaliiperit ja patruunat

Kuva: Sako

Kiväärikaliiperien kirjo on runsas. Aseyksilö valmistetaan aina ampumaan tietyn kaliiperista patruunaa. Sillä ei missään tapauksessa saa ampua eri kaliiperista patruunaa, vaikka sinne sellaisen saisi sullotuksikin. Tuloksena on käytännössä aina aseen rikkoutuminen ja henkilövahinko. Varmista aina, että ase ja patruunat sopivat yhteen.

Valitse kaliiperi tarkoituksen mukaan

Metsästys onnistuu parhaiten kuhunkin metsästysmuotoon optimoidulla aseella. Esimerkiksi linnustuksessa käytetään yleensä pienikaliiperista metsästyskivääriä, tyypillisesti kaliiperissa .222, .223, 6,5 mm tai .308. Suurikokoinen riistaeläin vaati myös tehokkaamman, isompikaliiperisen aseen. Yleisimmin esimerkiksi hirvenmetsästyksessä Suomessa käytössä on.308, .30-06 tai 9.3x62. Suomessa myös metsästysasetus rajaa metsästyksessä käytettäviä kaliipereja riistan mukaan.

Yleiskaliiperi on kompromissi

On olemassa myös niin sanottuja yleiskaliipereita, joilla voidaan metsästää riistalajeja monipuolisesti, mutta tällainen ratkaisu on aina enemmän tai vähemmän kompromissi. Käytettävän kaliiperin vaatimukset määräytyvät aina riistaeläimen koon mukaan, jolloin suurempi riistaeläin vaati aseelta enemmän tehoa eli luodin iskuenergiaa. Esimerkiksi .308 on kaliiperi, jolla voi lain puitteessa metsästää kaikkia Suomessa sallittuja riistaeläimiä.

Kaliiperimerkinnät

Euroopassa kaliiperimerkinnät ilmoitetaan millimetreissä ja USA:ssa tuumakoossa. Myös kaliipereita kehitelleet patruunanvalmistajat merkitsevät niitä kauppanimillään. Tietyissä tapauksissa myös patruunan valmistusvuosi tai ruudin määrä ovat päässeet mukaan merkintään. Oikeiden patruunoiden hankkiminen omaan aseeseen on kuitenkin metsästäjille helppoa, koska patruunoiden ostossa vaadittava aseen hallussapitolupa ilmoittaa aina aseen kaliiperiin ja näin ollen oikean ostettavan patruunan.

Alla on esimerkki muutamasta erilailla toteutetusta merkinnästä:

.308 Winchester: aseen kaliiperi on .308 tuumaa ja Winchester patruunan lanseeranneen yrityksen nimi.

7.62X51mm: sama kaliiperi kuin yllä mutta metrisen järjestelmän mukaan. 7.62 kertoo aseen kaliiperin ja 51mm hylsyn mitan millimetreinä.

.30-06 Springfield: .30 kertoo kaliiperin tuuman osina ja -06 patruunan lanseerausvuoden 1906. Springfield kertoo valmistajan, jonka aseeseen patruuna kehitettiin.

.45-70 Government: .45 kertoo kaliiperin tuumamittaisena ja 70 patruunassa alun perin olleen ruudin määrän painoyksikkönä (graini). Government kertoo, että patruunan kehitti USA:n asevoimat.