Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispvm: 14.8.2014

1 Rekisterinpitäjä

Suomen Metsästäjäliitto ry
Y-tunnus: 0202220-3
Kinturinkuja 4
PL 91
11101 Riihimäki
puh. 010 841 0050
s-posti: suomen(at)metsästäjäliitto.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jaska Salonen (yhteyspäällikkö)
(Kinturinkuja 4)
PL 91
11101 Riihimäki
puh. 010 841 0050

3 Rekisterin nimi

Suomen Metsästäjäliiton palvelurekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksia ovat lahjoittajatietojen ylläpito ja asiakassuhteiden hoitaminen.

Rekisterinpitäjä voi käsitellä rekisterin henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • Suomen Metsästäjäliitto ry:n lahjoituksista ja -palveluista tiedottaminen lahjoittajille
 • rekisterinpitäjän toiminnan kehittäminen

5 Rekisterin tietosisältö

Lahjoittajista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

 • Lahjoittajan yksilöintitiedot
  • nimi
  • kotikunta ja -maa
  • lähiosoite
  • postinumero ja -toimipaikka
  • puhelin- ja/tai matkapuhelinnumero
  • sähköpostiosoite

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Lahjoittajia koskevat tiedot saadaan näiden suostumuksella heiltä itseltään.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Suomen Metsästäjäliitto ry ei luovuta rekisterissään olevia tietoja ulkopuolisille.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Palvelurekisterin tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa tietokannassa, joka on suojattu salasanoin. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä. Rekisteritietojen käsittely edellyttää käyttäjätunnusten ja salasanojen syöttämistä.

Kun henkilö siirtyy tekemään verkkolahjoitusta, hän siirtyy pankin ja Paytrail Oy:n suojattuun yhteyteen. Suomen Metsästäjäliitto ry. saa tietoonsa ainoastaan, minkä verkkopankin hän on valinnut, ei lahjoittajan pankkitietoja.

Rekisterinpitäjä on järjestänyt tiloihinsa kulunvalvonnan.

10 Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Lahjoittajalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja palvelurekisteriin on talletettu. Halutessaan tarkastaa itseään koskevat tiedot lahjoittajan on joko toimitettava tarkastamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla tai käytävä henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona esittämässä tarkastamispyyntö.

Jos lahjoittajan tiedoissa palvelurekisterissä on virheitä, lahjoittaja voi tehdä virheen korjaamista koskevan pyynnön. Pyyntö tulee osoittaa Suomen Metsästäjäliiton yhteyshenkilölle. Pyynnön voi tehdä kirjallisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisesti. Pyynnössä tulee esittää tiedon korjaamiseksi tarpeelliset seikat ja asiakkaan yksilöintiin tarvittavat tiedot.

11 Kielto-oikeus

Lahjoittajalla on henkilötietolain 30 §:n mukaan oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia varten. Lahjoittaja voi halutessaan tehdä kiellon ilmoittamalla siitä kirjallisesti rekisterinpitäjälle osoitteella Suomen Metsästäjäliitto ry, PL 91, 11101 Riihimäki tai soittamalla numeroon 010 841 0050.