Svenska Österbottens distrikts medlemsföreningar

Bergö Jaktvårdsklubb rf
Björköby Jaktvårdsklubb rf
Böle Jaktförening rf
Diana Jaktförening rf
Eugmo Jaktförening rf
Frida Jaktförening rf
Harrström Jaktklubb rf
Hopsala natur-och jaktförening rf
Höstves Jaktklubb rf
Jakobstads Skytteförening rf
Jungsund Jaktklubb rf
Korsnäs Jaktförening rf
Korsnäs Skytteförening rf
Kristinestads Jaktförening rf
Kvevlax Jaktklubb rf
Kållby-Edsevö Jaktklubb rf
Lappfjärds Jaktklubb rf
Larsmo Jaktförening rf
Lepplax Jaktklubb rf
Lålby Jaktförening rf
Maxmo Jaktklubb rf
Maxmo skärgårds jaktförening rf
Munsala Jaktförening rf
Nedervetil Jaktklubb rf
Norra Vallgrunds Jaktklubb rf
Norrby Jaktklubb -49 rf
Norrnäs Jaktförening rf
Nykarleby Skytteförening rf
Närpes Skytteklubb rf
Oravais Jaktförening rf
Oxkangar Jaktklubb rf
Petalax Jaktförening rf
Petalax Skytteförening rf
Pörte Jaktförening rf
Pörtom Södra Jaktförening rf
Pötrom Dahlbo Jaktförening rf
Replot Jaktklubb rf
Runsor Jaktklubb rf
Sideby Jaktförenig rf
Singsby Jaktförening rf
Skatila Jakt- och Skytteförening rf
Smedsby Böle Jaktförening rf
Solf Jaktförening rf
Sundom Jaktförening rf
Såka Jaktförening rf
Södra Vallgrunds Jaktförening rf
Terjärv Jaktförening rf
Teugmo Jaktklubb rf
Tjöck Jaktklubb rf
Toby Jaktlubb rf
Vasa Skyttegille Vaasan Ampujat rf
Vassor Jaktklubb rf
Vestersundby Jaktförening rf
Vikby Jaktklubb rf
Västerhankmo Jaktvårdsklubb rf
Vörånejdens Skytteklubb rf
Yttermalax Jaktförening rf
Yttermark Jaktförening rf
Älvdalens Jaktförening rf
Öja Jaktklubb Naturvårdsförening rf
Österhankmo Jaktklubb rf
Överlappfors Jaktförening rf
Övermalax Jaktklubb rf
Övermark Jaktklubb rf