Työ- ja asiantuntijaryhmät

Liittohallitus voi nimetä tarvittavan määrän työryhmiä valmistelemaan ajankohtaisia asioita.

Työryhmät 2019

Varainhankinnan ohjausryhmä

Ilkka Mäkelä pj.
Mikko Äijälä
Heli Siitari
Jaana Aalto
Eija Vallinheimo
Jaska Salonen siht.

Henkilöstötyöryhmä

Tuomas Hallenberg pj.
Ilkka Mäkelä
Antti Kuivalainen
Jukka Hautala
Heli Siitari siht.

Sääntötyöryhmä

Tuomas Hallenberg pj.
Teemu Simenius siht.

 

Asiantuntijaryhmät:

Metsästäjäliittoon perustetaan vuoden 2019 aikana aihekohtaisia asiantuntijaryhmiä ja niiden tueksi asiantuntijaverkostoja. Asiantuntijaryhmät ja -verkostot tukevat liittotoimiston asiantuntijoiden päivittäistä työtä. 

Järjestön kehittäminen

Teemu Simenius

Viestintä ja sosiaalinen media

Eija Vallinheimo

Sisältösuunnittelu

Anna Grenfors 

Metsästysammunnan kehitysryhmä

Jussi Partanen

Metsästysammunnan kilpailutyöryhmä

Jussi Partanen 

Luonnon- ja riistanhoito

Ere Grenfors

Suurpetotyöryhmä 

Ere Grenfors

Koulutus

Henri Mutanen

Nuorisotyö

Henri Mutanen

ICT

Jari Ruohotie