Metsästyskorteista vastaa Suomen riistakeskus

Kuva: Ere Grenfors

Metsästyskortin myöntämisestä vastaa Suomen riistakeskus, joka on riistahallinnosta vastaava viranomainen.

Metsästyskorttia koskevissa asioissa ota yhteyttä Metsästäjärekisteriin
Metsästyskortti
Metsästäjärekisteri