Perussuomalaiset, kuuluuko metsästyksen ääni vaaleissa?

Huhtikuun 14. päivänä kansa valitsee Suomelle uuden eduskunnan. Jahti-lehti kysyi miten eduskuntapuolueet aikovat ottaa metsästyksen huomioon politiikassaan. Kyselyyn vastasivat kaikki muut eduskuntaryhmät, paitsi Liike Nyt ja Tähtiliike.

 

Vastaukset on julkaistu Jahti-lehdessä 1/2019.

 

 

 

Kysymykset

 

1. Onko metsästys huomioitu puolueenne ohjelmassa?

2. Näkeekö puolueenne metsästyksen tärkeänä osana yhteiskuntaa?

3. Pitäisikö suurpetojen metsästyksestä pystyä päättämään enemmän kansallisesti?

4. Isossa osassa Euroopan maita metsästys on sallittua luonnonsuojelualueilla, koska siitä on usein jopa hyötyä suojelutavoitteille. Pitäisikö sama olla mahdollista myös Suomessa?

5. Pitäisikö riistanhoito ja metsästys huomioida koulujen opetussuunnitelmassa?

 

 

 

Perussuomalaisten vastaukset

Kuntasihteeri Heimo Konttinen

 

1. Olennaisimmat asiat sisältyvät maatalouspoliittiseen ohjelmaamme. Lisäksi ympäristö- ja energiapoliittisessa ohjelmassa otamme kantaa suurpetopolitiikkaan. Riistan ja petojen kaatolupien pitää olla päätettävissä paikallisesti. Suurpedot eivät saa aiheuttaa haittaa asumiselle ja pihan eläimille, turvallisuudelle tai yrittämiselle. Häirikköpetojen suhteen toimivalta on annettava parhaille asiantuntijoille eli paikallisille metsästysseuroille.

2. Pidämme metsästystä yleisen virkistyksen ja viihtyvyyden sekä terveyden ja hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeänä. Metsästysmahdollisuuksia tulee järjestää kaikille halukkaille.

3. Asia tulisi antaa paikallisten metsästysseurojen päätettäväksi.

4. Metsästys tulee sallia suojelualueilla. Ei ole mitään järkevää syytä sen kieltämiseksi.

5. Riista tulee olla kaikissa kouluissa esillä kotitalouden opetuksessa. Lisäksi riistanhoito ja metsästys soveltuvat hyvin osaksi biologian opetusta. Metsästyskortin suorittamiseen vaadittava tietous tulisi liittää opetussuunnitelmiin ainakin alueilla, joissa metsästysharrastus on laajaa.

 

 

Muiden puolueiden vastaukset