Vieraslajien pyyntimenetelmistä

Vieraslajien pyyntimenetelmistä

03.12.2019
Vieraspetonisäkkäiden, kuten supikoiran ja minkin, pyyntiä tulee Metsästäjäliiton mielestä tehostaa merkittävästi.

Liitto esittää lausunnossaan, että rauhoittamattomien eläinten pyyntivälineitä ja -menetelmiä voitaisiin käyttää myös vieraslajeihin. Näitä ovat esimerkiksi yöammuntaan tarkoitetut tähtäimet, keinotekoiset valonlähteet, ääntä synnyttävät koneelliset laitteet tai lehtipuhallin, joista viimeisiä käytetää luolassa, louhikossa tai rakennuksen alla olevan eläimen pyydystämiseksi tai karkottamiseksi.

Liitto esittää, että vieraslajin ollessa luolassa tai rakennuksen alla, ampuma-aseen käyttö olisi sallittua alle 150 metrin päässä asutuista rakennuksista. Ja, että koiran irtipito olisi sallittua vieraslajinisäkkäiden pyynnissä myös koirien kiinnipitoaikana.