Suomen metsästäjäliiton lausunto luonnoksesta suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2023–2024

Suomen metsästäjäliiton lausunto luonnoksesta suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2023–2024

30.11.2023

Metsästäjäliitto pitää erittäin tärkeänä, että asetusesityksen mukainen suden kannanhoidollinen metsästys toteutuu. Liitto näkee kannanhoidollisen metsästyksen pitkällä aikavälillä ainoana mahdollisena tapana päästä kestävään yhteiseloon suden kanssa ja lieventää paikoin varsin kärjistynyttä konfliktia. Suomen susikanta on nyt tutkitusti suurempi kuin yli sataan vuoteen, joten kontrolloitu kannansäätely on siinäkin valossa erityisen tarpeellista.

Metsästäjäliitto katsoo, että kansallista lainsäädäntöämme voidaan muuttaa: Suomen suurpetolainsäädäntöä tulisi selkeyttää ja vahvistaa Ruotsin mallin mukaisesti. Näin sosioekonomiset ja alueelliset tarpeet tulisivat huomioiduiksi luontodirektiivin edellyttämällä tavalla. Suurpetojen poikkeuslupapäätökset voitaisiin metsästyslaissa jakaa vahinko- ja kannanhoidollisella perusteella myönnettäviin poikkeuslupiin. Samalla kannanhoidollisen metsästyksen edellytykset ja perusteet olisi kirjoitettava auki kansalliseen lainsäädäntöön.

Lue koko lausunto