Riistakeskuksen maksut vuosina 2020–2021

Riistakeskuksen maksut vuosina 2020–2021

03.12.2019
Maa- ja metsätalousministeriö on esittänyt riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävin maksuja korotettaviksi.

Metsästäjäliitto vastustaa korottamista, koska metsästäjät maksavat jo riistanhoitomaksuina ja pyyntilupamaksuina riistakeskuksen kulut.

Riistanhoitomaksua nostettiin vuonna 2018 33 eurosta 39 euroon ja vuonna 2016 lakimuutoksella mahdollistettiin hirvieläinvahinkojen korvaamiseen suunnattujen pyyntilupamaksujen käyttäminen hirvieläinten metsästyksen hallinnointiin liittyvien tietojärjestelmien kustannuksiin.

Metsästäjäliitto esittää, että laskennallisista tiettyjen lupien käsittelykustannuksista poistetaan kauttaaltaan palkkojen osalta 60 prosenttia ja ohjelmistojen laskennalliset kustannukset kokonaisuudessaan. Lisäksi liitto hyväksyy, että vahinkoperusteisissa luvissa, joissa metsästäjä ei saa saalista itselleen, luvan hinta on selvästi kustannusvastaavuutta pienempi. Tällöin kannanhoidollisista luvista ei kuitenkaan tulisi maksaa selvästi kustannusvastaavuutta korkeampaa hintaa. Muilta osin liitto pitää esitettyjä lupahintoja hyväksyttävinä.