Metsästysaseiden lupia ei haluta määräaikaisiksi

Metsästysaseiden lupia ei haluta määräaikaisiksi

Aselain päivittäminen uuden EU-direktiivin mukaiseksi on nyt työn alla eduskunnassa. Matka lakiesityksen tämänhetkisiin sanamuotoihin on ollut pitkä, ja täynnä onnistunutta edunvalvontaa.

EU antoi esityksen ampuma-asedirektiivin muuttamisesta vuonna 2015, ja lähtöesitys oli hyvin jyrkkä. Kritiikkiä herätti erityisesti itselataavien kertatuliaseiden omistamisen kieltäminen yksityishenkilöiltä.

Metsästäjäliitto osallistui metsästäjien, kilpa-ampujien ja reserviläisten näkökantojen lobbaamiseen niin kansallisesti, yhteispohjoismaisesti kuin yhteiseurooppalaisesti. Edunvalvontatyö tuotti tulosta, ja vuonna 2017 hyväksytty direktiivi siistiytyi merkittävästi. Suomi sai vaatimansa poikkeukset kilpailu- ja reserviläistoiminnalle.

Kotimainen esityskin parani

Seuraavaksi sisäministeriö valmisteli kansallisen lakiesityksen, joka valmistui kesällä 2018. Yllätykseksi siinä Suomen neuvottelemilla poikkeusmahdollisuuksilla ja lobbauksen saavuttamilla siistimisillä heitettiin vesilintua. Esityksestä tuli valmistelevan viranomaistyöryhmän toiveiden tynnyri, vaikka tehtävänanto oli siirtää pelkät direktiivivaatimukset kansalliseen lakiin.

Kotimaisen lobbaus- ja ministeriön lausuntokierroksen jälkeen ministeriö tarkisteli eduskunnalle annettavaa esitystään, ja valiokunnat saivat lokakuussa 2018 ministeriöltä siistityn lakiesityksen, jossa noudatettiin paremmin tehtävänantoa.

Sellaiset muutokset, jotka löytyivät suoraan direktiivistä, eivät olleet enää neuvoteltavissa, ja niihin kohdistuva kritiikki ampui ohi. Silti jotkut lakiesityksen kohdat olivat edelleen tiukempia, kuin mitä voimassa olevassa Suomen laissa tai EU-direktiivissä vaadittiin.

Reserviläisten saamaan poikkeukseen oltiin jo melko tyytyväisiä. Kilpailemista koskeva poikkeuskin oli joitain nyansseja lukuun ottamatta kohtuullinen. Asekaupan alaan kohdistui edelleen paljon kiristyksiä, joihin kauppiaat olivat tyytymättömiä, ja joiden esityksiä muut edunvalvontatahot luonnollisesti tukivat.

Metsästäjäliitto jatkaa edunvalvontatyötä aselakiesityksen edetessä eduskunnassa. Viimeisimpänä liitto on antanut lakiesityksestä lausunnon hallintovaliokunnalle. Liitto lausui valiokunnalle muun muassa seuraavaa:

Ei viiden vuoden määräaikaa

Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että poliisi noudattaa aselupapäätöksissään nykyistä lainsäädäntöä siihen asti, kunnes uusi tulee voimaan. Liittoon on tullut useita kyselyjä siitä, että erityisesti itselataavien aseiden lupapäätöksissä on ennakoitu mahdollisia tulevia säädöksiä.

Ampuma-asedirektiivissä vaaditaan, että sellaisten aseiden omistajat, joilla on irrotettavan latauslaitteen (lippaan) omaava itselataava ase tai kolme tai useampia patruunoita kiinteään latauslaitteeseen (makasiiniin) mahdollistava itselataava ase, selvittävät joka viides vuosi harrastuneisuutensa. Mainitut asetyypit kuuluvat direktiivin kategorioihin A ja B, joita säädellään tarkemmin. C-luokkaan taas kuuluvat itselataavat, joiden kiinteään makasiiniin mahtuu korkeintaan kaksi patruunaa, sekä muut aseet, joiden lataaminen ei tapahdu itselataavasti.

Metsästäjille raja on sikäli merkityksellinen, että metsästystä varten asepassilla saa viedä vain C-luokan aseita valtiosta toiseen. Lisäksi sekä luonto- että lintudirektiivi rajaavat monelle riistalajille ja kaikille linnuille metsästyksessä itselataavan latauslaitteen korkeimmaksi kapasiteetiksi kaksi patruunaa.

Kotimaisessa lakiesityksessä kaikki itselataavat katsottiin viiden vuoden määräaikaisuutta vaativiksi. Liitto katsoo, että, koska tällaista rajausta ei ole mainittu voimassa olevassa kansallisessa lainsäädännössä eikä ampuma-asedirektiivissä, myös kansallisessa laissa metsästysaseet tulisi käsitellä direktiivin C-luokan mukaisesti.

Vaikka nykyiset itselataavat kiinteämakasiiniset haulikot vetävät kapasiteetiltaan usein yli kaksi patruunaa, ja ne rajoitetaan mekaanisesti luonto- ja lintudirektiivien vaatimiin rajoihin, ohjaa uusi ampuma-asedirektiivi asevalmistajia kahden patruunan kiinteisiin makasiineihin itselataavissa metsästysaseissa. Siksi tämän tulisi olla huomioitu myös kansallisessa lainsäädännössä.

Lisäksi liitto haluaa, että alle 18-vuotiaan aseensäilytysmahdollisuus opiskelu- tai kilpailuleiripaikkakunnalla mainitaan laissa selvästi. Asia oli saatu yhteispohjoismaisella vaikuttamisella EU-direktiiviin.