Metsästäjäliiton lausunto luonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2021-2022

Metsästäjäliiton lausunto luonnoksesta Maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2021-2022

20.08.2021

Metsästäjäliitto on kuullut kattavasti piirejään liittyen ministeriön nyt lausunnolla olevaan metsästysaikaesitykseen. Liiton saamat, piiriensä tuottamat lausunnot poikkeuksetta tukevat asetusesitystä.

Ministeriön esitys on saanut liiton piireistä tukea sekä kiitosta ennakkoluulottomasta ajattelumallista. Esityksen tavoite ja toteutus mahdollistaa metsäkanalintujen metsästyspäivien lisääntymisen, mikä taas näkyy riistatalouden tuottaman hyvinvoinnin kasvuna. Tämä nähdään Metsästäjäliitossa tervetulleena tavoitteena ja saavutuksena. Metsästysseurat asettavat joka tapauksessa omat ajalliset rajoituksensa ja kiintiönsä jäsenilleen, joten ylimääräinen päällekkäinen sääntely on tarpeetonta.

Liitto haluaa kuitenkin muistuttaa, että pidempien metsästysaikojen myötä Metsähallituksen lupa-alueille valtion mailla pitää huolehtia riittävät valvontaresurssit kestävän metsästyksen noudattamisen varmistamista varten. Metsästysseurojen hallinnoimilla yksityismailla valvonta koetaan olevan riittävällä tasolla. Metsästysseurojen vastuu korostuu erityisesti teeren syyssoidinpyynnin mitoittamisessa ja kiintiöinnissä.

Lue koko lausunto