Luonnon virkistyskäytön strategia

Luonnon virkistyskäytön strategia

22.10.2021

Luonnon virkistyskäyttöstrategiassa tulisi keskittyä nimenomaisesti virkistyskäytön edistämiseen ja luonnossa tapahtuvien harrastusten sekä harrastuspaikkojen tukemiseen. Luontoharrastus ja luonnossa harrastaminen on siten syytä terävöittää strategiassa ja keksittyä luonnossa harrastamiseen.

Lue koko lausunto