Liitossa laadittiin tuulivoimalinjaus

Liitossa laadittiin tuulivoimalinjaus

14.03.2024

Maahan on suunnitteilla lukuisia tuulivoimaloita, joilla voi olla suurta paikallista vaikutusta alueiden metsästyskäyttöön, vaikka metsästystä ei varsinaisesti rajoitettaisi. Yhä useampia jäsenseuroja koskettavasta tuulivoiman lisäämisestä tehtiin liittotoimiston valmistelulla ja liittohallituksen päätöksellä linjaukset. Päätettiin, että liitto ei ota kantaa yksityisomisteisille alueille rakennettaviin yksittäisiin tuulivoimahankkeisiin, vaan sijoittamiseen liittyvään valtakunnalliseen politiikkaan.

Linjauksissa todettiin, että tuulivoimaa itsessään liitto ei pidä ongelmallisena, vaan tuulivoimapuistojen sijoittamista muulta rakentamiselta säästyneille yhtenäisille metsäalueille. Toinen tärkeä toteamus on, että tuulivoima-alueiden sopimuksissa ei tule estää tai rajata metsästystä suoraan, eikä toissijaisilla tavoilla.

Metsästäjäliiton uusiutuvan energian linjaukset (PDF)