Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, Heinäveden osa-alue

Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040, Heinäveden osa-alue

24.05.2023

Liitto näkee hyvänä, että maakuntakaavan tavoitteissa on mainittuja luontoarvoja vaaliva ja luonnonvaroja kestävästi hyödyntävä biotalous, jossa on mainit-tuna myös vesistöjen ja luonnonantimien biotalouspotentiaali eli kalastus ja riista. Samoin hyvänä liitto pitää mainintaa, jonka mukaan ilmastomyönteisiä tavoitteita pyritään tukemaan alueidenkäytön pitkäkestoisilla ratkaisuilla, joita Pohjois-Karjalassa laajat metsäalueet mahdollistavat: Metsät tarjoavat virkistys- ja elinkeinomahdollisuuksia metsästyksestä ulkoiluun ja luontomatkailuun. Metsät toimivat myös hiilen sitojina ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjinä. 

Lue koko lausunto