Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 2. vaiheen kaavaehdotuksesta

Lausunto Pohjois-Karjalan maakuntakaava 2040 2. vaiheen kaavaehdotuksesta

27.01.2023

Metsästäjäliitto näkee maakuntakaavan olevan tärkeä suunnittelun työkalu, joka koskee Metsästäjäliiton toimialaa monilta osin. Maakuntakaavassa suunnitellaan maankäyttöä pitkälle tulevaisuuteen muun muassa ampumaratojen, luonnonsuojelualueiden sekä luonnon muun virkistyskäytön osalta. 

Liitto näkee, että nämä asiat tulee huomioida perusteellisesti myös Pohjois-Kar-jalassa, sillä kestävällä tavalla toteutettu metsästys on Suomessa ikiaikainen ja tärkeä luonnonkäyttömuoto, joka tarvitsee tuekseen riittävästi ampumaratoja eettisen riistalaukauksen harjoittelua varten. Ampumaratojen tärkeys korostuu aivan erityisesti myös viimeaikaisen geopoliittisen tilanteen muuttumisen johdosta. 

Lue koko lausunto