Lausunto metsäpeurakannan hoitosuunnitelmaluonnoksesta

Lausunto metsäpeurakannan hoitosuunnitelmaluonnoksesta

12.06.2023

Metsästäjäliitto yhtyy kannanhoitosuunnitelmaluonnoksessa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan kestävän käytön periaatteen mukainen metsästys on mahdollista tulevaisuudessakin, kun pyyntilupia myönnetään vakiintuneen kannan alueille. Pyyntilupien käyttöä ja metsästystä tulee suunnata erityisesti niille alueille, joilla metsäpeura aiheuttaa vahinkoa tai hankaloittaa elinkeinoa. Kannan rakenteen seuraaminen laumalaskennoin ja muuten on tärkeää metsästyksen oikeanlaisen kohdentamisenkin takia.

Lue koko lausunto