Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2021–2022 (päivitetty)

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta suden metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2021–2022 (päivitetty)

07.12.2021

Metsästäjäliitto pitää erittäin tärkeänä, että asetusesityksen mukainen suden kannanhoidollinen metsästys toteutuu. Liitto näkee kannanhoidollisen metsästyksen pitkällä aikavälillä ainoana mahdollisena tapana päästä kestävään yhteiseloon suden kanssa ja lieventää paikoin varsin kärjistynyttä konfliktia. Suomen susikanta on nyt tutkitusti suurempi kuin yli sataan vuoteen, joten kontrolloitu kannansäätely on siinäkin valossa erityisen tarpeellista.

Metsästäjäliitto näkee tärkeänä, että suden kannanhoidolliseen metsästykseen osallistuville metsästäjille ja metsästyksenjohtajille tulee järjestää riittävästi koulutusta, kuten liitto on jo kannanhoidollisen metsästyksen valmistelutyön yhteydessä todennut. Liitto pitää oleellisena, että metsästys toteutuu mahdollisimman turvallisesti ja ennalta suunnitellulla tavalla. Tämä on kaikkien osapuolten etu.  

Lue koko lausunto