Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta haahkan metsästyksen rajoittamisesta

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta haahkan metsästyksen rajoittamisesta

09.05.2022

Liiton mielestä on tärkeää muistaa tuoda eri yhteyksissä nykyistä laajemminkin esille, että uroshaahkojen kesäaikaisen metsästyksen sallimiselle arvioidaan olevan kannan sukupuolijakaumaa oikaiseva vaikutus, mikä on kannan hoitosuosituksien mukaista ja kestävän verotuksen kannalta tavoiteltavaa.

Metsästäjäliitto yhtyy varauksetta ministeriön näkemykseen siitä, että haahkakannan elpymisen turvaamiseksi tarvitaan tutkimusten mukaan tehokas pienpetojen pyynti laajasti saaristoalueilla. Erityisesti minkin ja supikoiran mahdollisimman tehokasta poistamista varten tarvitaan hallinnon ja metsästäjien saumatonta yhteistyötä yli ministeriörajojen. Liiton näkemyksen mukaan on erittäin tärkeää poistaa tarpeettomat hallinnolliset esteet pyynniltä kaikkialla saaristossa, myös suojelualueilla, sekä tukea metsästäjien pyyntiponnistuksia perustelluilla ja vaikuttavilla tavoilla. Metsästyksen, erityisesti merilinnustuksen, mahdollisimman laaja toteutuminen saaristossa edesauttaa ja motivoi metsästäjiä parhaiten pienpetojen poistoon alueella.

Lue koko lausunto