Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2021—2022

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta pyyntiluvalla sallittavasta itämeren norpan metsästyksestä metsästysvuonna 2021—2022

14.07.2021

Metsästäjäliitto esittää itämerennorpan pyyntimäärien kasvattamista ja kiintiön nostamista 420 yksilöön eli samaan lukumäärään Ruotsin kanssa. Itämeren norppakannan kehitystä ja kokoa tulisi selvittää aiempaa tarkemmin myös Perämeren ja Merenkurkun eteläpuolella, että kannanhoidollinen pyynti voitaisiin mahdollisuuksien mukaan jatkossa rajatusti avata myös siellä. Metsästäjäliitto näkee keskeisen tärkeänä asiana nostaa itämerennorpan arvoa vahinkoeläimestä arvostetuksi riistalajiksi. Suurin este tälle kehitykselle on EU:n hyljekauppakielto, jonka asettamia rajoituksia pitää pyrkiä aktiivisesti purkamaan.

Lue koko lausunto