Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2022-2024

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta pyyntiluvalla sallittavasta euroopanmajavan metsästyksestä metsästysvuonna 2022-2024

25.07.2022

Metsästäjäliitto pitää euroopanmajavalle esitettyä 495 luvan kiintiötä metsästyskausille 2022–2024 riittävänä. Esitetty kiintiö on yhtä suuri kuin metsästysvuonna 2021–2022. Metsästyslain 10 § pyyntiluvilla metsästysvuoden

2021–2022 saalis oli 370, joten kiintiön taso ei käytännössä rajoita tarpeettomasti pyyntiä. Kaksivuotinen asetus on nyt perusteltu, sillä seuraavan kerran valtakunnallinen majavalaskenta tehdään syksyllä 2023. Pyyntilupien lisäksi Suomen riistakeskuksen mahdollista myöntää myös metsästyslain 41§:n mukaisia poikkeuslupia. Asetuksella ei rajoiteta tätä riistakeskuksen toimivaltaa, mikä on liiton mielestä tärkeää.

Metsästäjäliitto pitää tärkeänä, että levittäytymisalueen niihin osiin, joilla esiintyy sekä euroopan- että kanadanmajavaa, tulee lupia myöntää riittävästi. Tämä rohkaisee alueen metsästäjiä pyytämään tehostetusti kanadanmajavaa, pelkäämättä satunnaisen euroopanmajavan saaliiksi päätymisen seurauksia.

Koska euroopanmajavat ovat levittäytyneet ja kanta kasvanut etenkin Etelä-Suomessa, liitto toteaa ennakoiden edelleen tarpeelliseksi varautua sekä lupamäärän kasvattamiseen, että aluerajauksen laajentamiseen jatkossa.

Lue koko lausunto