Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta itämerennorpan metsästyksestä metsästysvuosina 2023—2025

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta itämerennorpan metsästyksestä metsästysvuosina 2023—2025

03.08.2023

Metsästäjäliitto tukee itämerennorpan pyyntimäärien kiintiöksi esitettyä 375 yksilön määrää metsästysvuotta kohden, esityksen koskiessa kahta perättäistä metsästysvuotta. Liiton mielestä Itämeren norppakannan kehitystä ja kokoa tulisi selvittää aiempaa tarkemmin myös Perämeren ja Merenkurkun eteläpuolella, että kannanhoidollinen pyynti voitaisiin mahdollisuuksien mukaan jatkossa rajatusti avata myös siellä. Metsästäjäliitto näkee keskeisen tärkeänä asiana nostaa itämerennorpan arvoa vahinkoeläimestä arvostetuksi riistalajiksi. Suurin este tälle kehitykselle on EU:n hyljekauppakielto, jonka asettamia rajoituksia pitää hallitusohjelman kirjausten mukaisesti pyrkiä aktiivisesti purkamaan sekä lieventää nykyisiä merellisiä luonnonsuojelualueita koskevia rauhoitussäännöksiä ja sallia hylkeiden metsästys suunnitteilla olevissa suojelualuehankkeissa.

Lue koko lausunto