Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta euroopanmajavakiintiöksi 2021-2022

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta euroopanmajavakiintiöksi 2021-2022

14.07.2021

Majavakanta kasvaa ja levittäytyy, joten kiintiön ja aluerajauksen tulee seurata perässä huomioiden mahdollisuudet vahinkojen vähentämiselle. Vahinkoperusteisten lupien käytön ei tule vaikuttaa kiintiölupamäärään, sillä lupamäärä on kannan kokoon nähden joka tapauksessa kestävä, eikä estä kannan kasvua ja levittäytymistä.

Euroopanmajavakannan kohdatessa kanadanmajavakannan, voi sen levittäytyminen estyä. Tämän vuoksi tehostettu kanadanmajavan pyynti näillä alueilla olisi erityisen tarpeellista. Siksi näille esiintymisalueen reunamillekin tulee myöntää joitain lupia, jotta kanadanmajavan tehostettu pyynti onnistuu ilman pelkoa satunnaisen euroopanmajavan saaliiksi päätymisen seurauksista.

Lue koko lausunto