Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi metsästysasetuksen ja metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 § muuttamiseksi

Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi metsästysasetuksen ja metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 § muuttamiseksi

12.01.2021

Lue koko lausunto Suomen Metsästäjäliiton esityksen kohteena olevasta asetusluonnoksista.