Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästys-asetuksen 10 §:n muuttamisesta

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästys-asetuksen 10 §:n muuttamisesta

20.06.2022

Metsästäjäliitto näkee asetusluonnoksen muutostarkoituksen lähtökohtaisesti tarpeellisena. Edellisen vuoden ns. ”rautakarhutapaukset” osoittavat, että tarve rautapyynnin kehittämiseen on olemassa. Metsästäjäliiton mielestä rautapyynti on kuitenkin luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeää muun mu-assa vieraspetojen poistamisessa eivätkä hetitappavat raudat ole korvattavissa millään muulla menetelmällä.

Metsästäjäliitto esittää rautojen suojarakenteen suuaukon osalta asetukseen määriteltäväksi yhtä yhtenäistä mittaa, joka olisi suurimmalta mitaltaan kooltaan 8 cm. Tällöin vältytään eri mitoista johtuvilta sekaannus- ja soveltamishaasteilta sekä niihin liittyviltä valvonta- ja oikeudellisilta ongelmilta. 8 senttimetrin läpimitta on riittävän pieni estämään karhun ja saukon pääsyn rautoihin, mutta ei kuitenkaan heikennä pyyntitehoa pääasiallisten kohdelajien kuten minkin ja näädän osalta. Minkin osalta esitetty 6 cm suuaukko on todettu aktiivipyytäjien kommenttien perusteella erityisesti aikuisen minkin osalta liian ahtaaksi, mistä syystä pyyntiteho minkinpyynnissä väistämättä laskisi. Tämä taas vaikeuttaisi entisestään tämän erityisen haitallisen vieraspedon poistoa luonnostamme.

Lue koko lausunto