Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eläimille tehtävistä toimenpiteistä ja keinollisen lisäämisen menetelmistä

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eläimille tehtävistä toimenpiteistä ja keinollisen lisäämisen menetelmistä

01.12.2023

Pykälän 1 momentin 4 kohdassa kiellettäisiin koiran kannuskynsien poistaminen muusta kuin eläinlääketieteellisestä syystä. Erityisesti metsästyskäyttöön kasvatettavilta ja tietyn rotuisilta koiranpennuilta on poistettu kannuskynnet kirurgisella toimenpiteellä. Toimenpiteellä on pyritty ennalta ehkäisemään kannuskynsien vahingoittumista metsästyksen yhteydessä. Voimassa olevassa eläinsuojeluasetuksessa ei ole säädetty kannuskynsien tai –varpaiden poistamisesta.

Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan kannusten poistamiselle on tiettyjen metsästyskoirarotujen osalta edelleen aito tarve. Talvella metsästyksen yhteydessä koiran kannuskynnet hankalissa lumiolosuhteissa väistämättä aiheuttavat ongelmia ja pahimmillaan repeytyvät kivuliaasti, tarviten silloin eläinlääkärin toimenpiteitä. Ennaltaehkäisevä poisto riittävän aikaisessa vaiheessa etukäteen on näistä kahdesta vaihtoehdosta koiran kannalta selvästi helpompi ja kivuttomampi vaihtoehto. Metsästäjäliitto ei siten kannata säädöstä, joka kieltäisi perustellun, ennakoivan kannusten poiston metsästyskoiralta.

Lue koko lausunto