Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2022-2023

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi Suomen riistakeskuksen ja riistanhoitoyhdistysten julkisten hallintotehtävien maksuista vuosina 2022-2023

14.10.2021

Esityksessä ehdotetaan muutettavan pykälässä mainittuja maksuja laskennallisten kustannusten mukaisesti. Kustannuksiksi lasketaan palkkakustannuksia sekä postin, kopioinnin ja lupahallinto-ohjelman kuluja.

Metsästäjäliitto pysyy aiemmassa kannassaan, että koska metsästäjät maksavat riistanhoitomaksuillaan Riistakeskuksen toiminnan, joita henkilöiden palkkakustannukset ja käytettävät ohjelmistot ovat, maksuperusteisiin ei tulisi näitä lisätä vielä erikseen, jolloin metsästäjät maksaisivat osittain uudelleen näitä kuluja lupapäätöksissä. On myös huomioitava, että Riistakeskus ei toimi julkisin verovaroin.

Lue koko lausunto