Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2022-2023

Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2022-2023

28.07.2022

Metsästäjäliitto pitää asetusesitystä perusteltuna ja kannatettavana. Liiton näkemyksen mukaan on erinomainen asia, että nykyään usean vuoden tauon jälkeen on vuodesta 2020 lähtien päästy harjoittamaan perinteiseen suomalaiseen metsästyskulttuuriin kuuluvaa ja erittäin vaativaa pyyntimuotoa pesimäsoilla - kuitenkin siten, ettei taigametsähanhikannan suojelutoimenpiteillä suotuisaksi saatu kehitys vaarannu. Tässä tarkoituksessa esitetyt metsästäjäkohtaiset kiintiöt ja ravintohoukuttimen käytön rajoitukset ovat paikallaan ja perusteltuja.

Perinteisen pesimäsuopyynnin mahdollistaminen jatkossa laajemmallakin alueella kuin mitä asetusesitys nyt sisältää, on Metsästäjäliiton mielestä myös tarpeen miettiä ja selvittää - toki kansainvälisesti yhdessä sovittujen kiintiöiden puitteissa pysyen.

Lue koko lausunto