Lausunto luonnoksesta liikenneturvallisuusstrategiaksi

Lausunto luonnoksesta liikenneturvallisuusstrategiaksi

13.08.2021

Strategia on kokonaisvaltainen, eli sen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta kaikkien liikennemuotojen osalta. Tämä lähestymistapa on Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan oikea. Valmisteltava liikenneturvallisuusstrategia tulee olemaan pitkän aikavälin strategisen ohjauksen väline. Metsästäjäliitto pitää myös hyvänä asiana, että liikenneturvallisuusstrategia valmistellaan laajassa, poikkihallinnollisessa sidosryhmäyhteistyössä.

Lue koko tiedote