Lausunto luonnoksesta ilveksen metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2021–2022

Lausunto luonnoksesta ilveksen metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2021–2022

04.10.2021

Viimeisimmässä uhanalaisuustarkastelussa (2019) ilves muuttui silmälläpidettävästä (NT) elinvoimaiseksi (LC). Lisäksi viimeisimmässä luontodirektiivin lajiarvioinnissa 2012 - 2017 ilves arvioitiin levinneisyytensä ja populaatiokoon perusteella olevan myös suotuisan suojelun tasolla.

Metsästyksestä huolimatta ilveskannan elinvoimaisuus tai suotuisan suojelun taso eivät ole millään tavoin uhattuina. Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan ilveskantaa tulee jatkossakin kansallisesti säädellä ensisijaisesti kannanhoidollisella metsästyksellä.

Lue koko lausunto