Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä eräistä siihen liittyvistä laeista

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinten tunnistamisesta ja rekisteröinnistä sekä eräistä siihen liittyvistä laeista

30.03.2021

Metsästäjäliiton mielestä kaikkien koirien tunnistaminen ja rekisteröinti sekä omistajatietojen rekisteröinti nähdään tarpeellisena. Näin pystytään tehokkaasti ehkäisemään väärinkäytöksiä, kuten esimerkiksi pentutehtailua sekä ulkomailta välitettäviä rekisteröimättömiä koiria. Myös hallitusohjelman 2019 mukaan Suomessa olisi huolehdittava koirien tunnistamisesta

Lue koko lausunto