Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Metsähallituksen erävalvonnasta

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Metsähallituksen erävalvonnasta

08.09.2023
Metsästäjäliitto pitää metsästyksen laillisuutta äärimmäisen tärkeänä ja siihen liittyen metsästyksen valvonnalla on tärkeä rooli.

Liittyen erätarkastajien oikeuksien lisäämiseen tähtääviin lakiesityksiin, liitto kuitenkin vastustaa sitä, että metsästäjiin kohdistuisi muuta yhteiskunnan laillisuuden valvontaa voimakkaampia keinoja, kuten ilman perusteltua epäilystä tarkastaa henkilön kulkuneuvoa ja tavaroita. Ikään kuin metsästäjiin liittyisi lähtökohtaisesti jotakin rikollista. Metsästäjäliitto muistuttaa, että metsästäjät käyvät aseenomistuksen kautta tiukan seulan ja tilastojen valossa metsästysrikollisuus suhteessa harrastaja- ja harrastusmäärään on erittäin pieni.

Lausunto erävalvonnan oikeuksista