Lausunto luonnoksesta ”eläinkilpailun ja eläinnäyttelyn järjestäminen ja niihin osallistuminen”

Lausunto luonnoksesta ”eläinkilpailun ja eläinnäyttelyn järjestäminen ja niihin osallistuminen”

09.06.2023

Ohjeluonnoksen mukaan ”Kiellettyä on esimerkiksi sellaisen eläinkilpailun järjestäminen, jossa vahingoitetaan tarkoituksellisesti eläimiä, tai ei yritetä estää eläimiä vahingoittamasta toisiaan. Eläimellä tarkoitetaan sekä kilpailuun osallistuvaa eläintä, että kilpailun kohde-eläimenä toimivaa eläintä. Kohde-eläimellä tarkoitetaan kilpailusuorituksessa apuna käytettävää toista eläintä, jonka omaa suoritusta ei arvioida, kuten paimennuskokeissa käytettäviä lampaita tai luolakoirakokeissa käytettävää kettua”. 

Metsästäjäliitto näkee keskeisen tärkeänä, ettei edellä oleva kirjaus tule estämään tai haittaamaan metsästyskoirien koetoiminnan osalta seisojien, noutajien ja spanielien metsästystilanteessa tehtäviä käyttökokeita. Edellä mainitut lintukoirien kokeet ovat metsästyksenomaisia ja niissä käytettäviä lintuja kohdellaan metsästystä koskevien säädösten ja ohjeistusten mukaan, kohde-eläimelle tarpeetonta kärsimystä välttäen. Metsästäjäliiton mielestä kyseiset metsästyskoirakokeet tulisi selkeästi kirjaten rajata ulos Ruokaviraston ohjeistuksesta, jolloin tarpeettomalta tulkinnanvaraisuudelta vältyttäisiin. Sama koskee myös hirven- ja karhunhaukkukokeita, joissa metsästyskokeen kohde-eläimen hyvinvoinnista nykyiset säädökset huolehtivat jo tällä hetkellä hyvin.

Lue koko lausunto