Lausunto luonnoksesta ahmakiintiöasetukseksi metsästysvuodelle 2021-2022

Lausunto luonnoksesta ahmakiintiöasetukseksi metsästysvuodelle 2021-2022

21.12.2021

Metsästäjäliitto tukee ministeriön esitystä, jossa poikkeuslupien määräksi
esitetään 8 poikkeuslupaa. Kyseinen lupamäärä ei heikennä ahman suotuisan suojelun tasoa, mutta mahdollistaa vahinkojen vähentämisen. Suomessa ahmakanta on arvioitu olevan luontodirektiivin suotuisalla suojelutasolla ns. alpiinisella eliömaantieteellisellä vyöhykkeellä pohjoisimmassa osassa Lappia (Ylä-Lappi) ja tällä alueella kannan kehityssuunta on kasvava.

Lue koko lausunto