Lausunto Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueita koske- vasta asetusvalmistelusta

Lausunto Keski-Pohjanmaan maakunnan luonnonsuojelualueita koske- vasta asetusvalmistelusta

26.02.2021

Metsästäjien näkökulmasta riistan- ja luonnonhoitotöiden rajoittamineen tai kieltäminen nähdään epätoivottuna kehityksenä. Luonnon monimuotoisuutta palvelevat riistapellot ja lukuisat kosteikot ovat syntyneet maahamme metsästäjien tekeminä. Riistanhoitotöihin kuuluva vesilintujen pönttöjen ja muiden pesälaitteiden rakentaminen, vieminen maastoon ja huoltaminen on tutkitusti todettu keino edistää vesilintujen poikastuottoa. Tätä ei Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan tule jatkossakaan tarpeettomasti rajoittaa suojeltavilla alueilla.

Lue koko lausunto