Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Sallatunturin kansallispuistosta

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi Sallatunturin kansallispuistosta

01.03.2021

Metsästäjäliiton näkemyksen mukaan metsästys esityksen kohteena olevalla alueella voidaan jatkossa toteuttaa kestävästi siten, että lakiin yksityiskohtaisesti kirjataan metsästysoikeuden olevan kansallispuiston alueella toimivilla metsästysseuroilla. On tärkeää huomioida, että tämä oikeus tulee koskea myös metsästysseurojen ulkopaikkakuntalaisia jäseniä, joista moni on lähtöisin Sallasta, mutta jotka asuvat muualla Suomessa.

Metsästysseuroilla tulisi olla myös mahdollisuus kutsua metsästysvieraita, mikä on tarpeen huolehdittaessa metsästysseuratoiminnan jatkuvuudesta ja sidosryhmätoiminnasta. On lisäksi keskeistä, että lakiin kirjattavan metsästysoikeuden tulee käsittää kaiken riistan metsästäminen, ei siis ainoastaan hirveä. Tämä käytäntö voidaan toteuttaa siten, että Metsähallitus myöntäisi luvan seurojen ulkopaikkakuntalaisille jäsenille ja metsästyseurojen mahdollisille vieraille.

Lue koko lausunto