Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi HELMI-elinympäristöohjelmasta

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi HELMI-elinympäristöohjelmasta

12.05.2021

Helmi-ohjelmalla, jonka kesto on 2021 – 2030, on tarkoitus vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa muun muassa suojelemalla ja ennallistamalla soita, kunnostamalla ja hoitamalla lintuvesiä, perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamalla pienvesi- ja rantaluontoa.

Lisäksi ohjelmassa on laadittu toimenpiteet ohjelman edistymisen ja vaikuttavuuden seurannalle, mikä on Metsästäjäliiton mielestä tärkeää, jotta suurten rahallisten panostusten tuottavuus ja vaikuttavuus voidaan näyttää toteen.

Lue koko lausunto