Länsi-Lapin suojelualueista

Länsi-Lapin suojelualueista

05.12.2019
Lappiin esitetään perustettavaksi yhteensä reilut 74 000 hehtaaria luonnonsuojelualueita valtion maille.

Metsästäjäliitto muistuttaa, että metsästystä ei tule tarpeettomasti rajoittaa alueilla, koska se ei aiheuta ongelmia luonnon muulle virkistyskäytölle – suurin osa alueista ei sijaintinsa vuoksi ole vilkkaan virkistyskäytön piirissä, ja virkistyskäyttö painottuu kesään ja alkusyksyyn.

Liitto esittää jäsenseurojensa huolen siitä, että perustettavat suojelualueet vähentävät alueelle myönnettävien hirvenpyyntilupien määrää ja aiheuttavat rajoituksia tulenteolle, yöpymiselle, koiran metsästyskäytölle ja mönkijöiden käytölle.