Karhun metsästyksestä 2019–2020

Karhun metsästyksestä 2019–2020

Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksessa suurimmaksi sallituksi saalismääräksi on esitetty 313 karhua, joista poronhoitoalueella voitaisiin kaataa 85 ja muualla Suomessa 260.

Kiintiössä olisi siten kokonaisuudessaan 42 poikkeuslupaa vähemmän kuin edellisvuonna. Syynä on se, että karhukannan kasvu on kääntynyt laskuun.

Metsästäjäliiton mielestä esityksen mukainen karhun kannanhoidollisen metsästyksen jatkaminen on välttämätöntä. Metsästäjäliitto tukee ministeriön esitystä poikkeusluvalla metsästettävien karhujen enimmäismäärästä. Lupien kohdentamisessa tulee huomioida kaikkien suurpetojen vaikutus alueella.