Harmaahylkeen poiston tuista kaupallisille toimijoille

Harmaahylkeen poiston tuista kaupallisille toimijoille

31.12.2017
Luonnonvarakeskus arvioi, että vuonna 2017 hylkeiden aiheuttamat taloudelliset tappiot kaupallisille kalastajille olivat noin 350 000 euroa ja kalankasvattajille noin miljoona euroa.

Metsästäjäliiton mukaan merkittävä este hylkeiden pyyntiaktiivisuuden kehittämisessä on EU-asetus hyljetuotteiden kaupasta, joka kieltää hyljetuotteiden myynnin ja ostamisen. Toinen keskeinen hylkeenpyyntiä estävä tekijä on merialueillemme suunnitellut merkittävät suojelualueet, jotka kieltävät hylkeenpyynnin lähes kokonaan. Harmaahylkeille tulisikin sallia normaali kiintiöpyynti ja poistaa hyljetuotteiden hyödyntämisen esteet