Harmaahylkeen metsästyksestä vuosina 2019–2022

Harmaahylkeen metsästyksestä vuosina 2019–2022

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen on tarkoitus olla voimassa kolme vuotta entisen vuosittaisuuden sijaan.

Asetusesityksessä harmaahylkeen alueelliset kiintiöt muutettaisiin niin, että Perämeren-Merenkurkun alueella sallittaisiin enintään 350 (633, saalis 38), Lounais-Suomen kannanhoitoalueella enintään 400 (273, saalis 65) ja Suomenlahden kannanhoitoalueella enintään 300 (144, saalis 104) harmaahylkeen metsästys. Suluissa metsästysvuoden 2017–2018 kiintiöt ja saalis.

Metsästäjäliitto kannattaa esitettyjä kiintiömuutoksia, koska ne tuovat kannanhoitoalueiden pyynnille enemmän liikkumavaraa suhteessa toteutuneeseen saaliiseen.